# Een back-up maken met Syncback

# Een back-up maken met Syncback

SyncBack: back-up maken van persoonlijke gegevens: wat te doen en hoe dat ook automatisch kan

Deze pagina bespreekt het maken van een back-up van persoonlijke gegevens. Menig computergebruiker heeft ooit wel eens met de handen in het haar gezeten omdat gegevens waren kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door een crash van de interne schijf of zelfs al door een crash van Windows. Gelukkig kan de interne schijf na een crash vaak nog wel met een  opstartbare CD/DVD of USB-sttick(zoals Bart’s PE of VistaPE) worden benaderd zodat belangrijke gegevens naar een andere (externe) schijf kunnen worden gekopieerd. In een enkel geval is het gegevensverlies echter niet meer te herstellen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van stroomuitval: als de schijf op zo’n moment net druk bezig is met het lezen en/of schrijven van gegevens dan is de kans op beschadiging van de schijf en dus gegevensverlies erg groot. Of wanneer een virus het systeem geheel overhoop haalt en in het ergste geval de persoonlijke gegevens versleutelt of wist. De kans dat jou dit overkomt is klein, maar zeker niet ondenkbaar.

Beter voorkomen dan genezen dus!

Dat het kwijtraken van onvervangbare gegevens een nachtmerrie is, mag duidelijk zijn. Beter voorkomen dan genezen dus! Het probleem is dat niet iedereen braaf regelmatig zijn back-ups maakt: omdat dit klusje tijd kost en regelmatig moet worden uitgevoerd, wordt het gemakkelijk op de lange baan geschoven. Deze pagina is bedoeld om te motiveren regelmatig een extra back-up te maken van dergelijke gegevens. Tevens wordt uitgelegd hoe dit met de tool SyncBackFree geautomatiseerd kan worden, waardoor kostbare tijd kan worden bespaard.

De gegevens die veiliggesteld moeten worden

Welke gegevens komen nu in aanmerking voor een back-up? Het gaat om data die niet 1-2-3 vervangbaar is, zoals de persoonlijke bestanden, eventueel aangevuld met de setupbestanden van geïnstalleerde programma’s. Apps (uit Windows 8) slaan de gegevens al zo veel mogelijk online op (waardoor de gegevens netjes zijn veiliggesteld, mits e r toegang is tot het Microsoft- account), de meeste programma’s maken echter nog gewoon gebruik van lokale opslag, en dan met name de map met persoonlijke documenten. Voor de persoonlijke bestanden die in OneDrive zijn opgeslagen is een back-up strikt genomen niet nodig, maar wel verstandig! Want wat nu als er niet meer kan worden ingelogd omdat het wachtwoord is vergeten, de telefoon (voor de dubbele authenticatie) is gestolen en/of de provider het account heeft afgesloten?

De belangrijkste persoonlijke bestanden (inclusief de bijbehorende standaard opslaglocaties) om een back-up van te maken zijn:

 • Documenten (C:\Gebruikers\inlognaam\Documenten):
  Oftewel de map met de persoonlijke bestanden (op dezelfde locatie mappen voor onder andere muziek, afbeeldingen, video’s, contactpersonen en opgeslagen spellen).
 • Openbare Documenten (C:\Gebruikers\Openbaar\Openbare documenten).
  de map Openbaar wordt gebruikt om meerdere gebruikers met dezelfde be-standen te laten werken, met daaronder openbare mappen voor documenten, muziek, afbeeldingen en video’s.
 • Favorieten van Microsoft Edge (C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Packages\ Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\MicrosoftEdge\User\Default\DataStore)
  Hier staan de locaties van de in Microsoft Edge bewaarde favoriete webpagina’s.
 • Favorieten van Internet Explorer (C:\Gebruikers\inlognaam\Favorieten)
  Hier staan de locaties van de in Internet Explorer bewaarde favoriete webpagina’s.
 • Windows Contactpersonen (C:\Gebruikers\inlognaam\Contactpersonen)
  De contactpersonen zijn elk in een apart bestand opgeslagen.
 • E-mailarchief Windows Mail (Vista: C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail)
  Het gaat om de gehele inhoud van de map.
 • Windows Agenda (Vista: C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Calendar\Calendars\Agenda van inlognaam.ics)
  De agenda is opgeslagen in het bestand met de naam Agenda van inlognaam.ics.
 • Archief Outlook (C:\Gebruikers \inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Outlook\; Outlook 2010 en 2013: de submap Outlook-bestanden in de persoonlijke map Documenten
  Het gaat hier om de bestanden met de extensie PST, zoals OUTLOOK.PST<uw emailadres>.PSTen (indien aanwezig) ARCHIVE.PST.
 • RSS-feeds (C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\ Local\Microsoft\Feeds)
  Het gaat hier om de door Internet Explorer opgeslagen RSS-feeds. Wordt een alternatieve RSS-lezer gebruikt, dan moet er op een andere opslaglocatie worden gezocht.
 • Gedownloade installatiebestanden (C:\Gebruikers\inlognaam\Downloads en C:\Gebruikers\Openbaar\Openbare downloads):
  Gedownloade installatiebestanden van software waar ooit misschien zelfs nog voor betaald is… Meestal kan deze software nog wel opnieuw worden verkregen, maar een veiligheidskopie is nooit weg.
 • Overige gegevens
  Denk bijvoorbeeld aan opgeslagen databases buiten de map met persoonlijke documenten.

De opslagmedia voor het maken van back-ups

Nu bekend is welke gegevens veiliggesteld moeten worden, is het de vraag op welk medium die gegevens opgeslagen moeten worden. Er zijn verschillende opties:

 • Online op een externe server
  Bijvoorbeeld bij een dienst als OneDriveDropbox of op een eigen FTP-server. Doorgaans vindt de synchronisatie van de lokale bestanden met de online opslag automatisch plaats. Besef wel dat het online opslaan van de persoonlijke bestanden vanuit privacy-overwegingen niet altijd wenselijk is.
 • Extra interne schijf
  Een back-up kan ook op een extra interne schijf worden geplaatst. Een variant hierop is een RAID-configuratie van twee of meer interne schijven waarbij de schijven continu worden gespiegeld, zodat er altijd een kopie aanwezig is. Een extra interne schijf biedt echter geen garanties dat de gegevens niet meer verloren kunnen raken.
 • Externe schijf
  Verkrijgbaar met een aansluiting voor zowel de USB-poort als de netwerkkabel. Een externe schijf is het handigste opslagmedium voor het voor het regelmatig maken van een back-up. Deze kunnen tijdelijk worden aangesloten en kunnen net zo veel opslagcapaciteit leveren als nodig is. Daarnaast kunnen de gegevens eindeloos worden overschreven! Door gebruik te maken van het gratis programma SyncBackFree (zie hierna) is dit proces ook nog eens te automatiseren (zie verderop).
 • USB-sticks en andere handzame USB-opslagmedia
  Omdat een USB-opslagmedium in de Windows Verkenner een schijfletter krijgt toegewezen, kunnen bestanden er eenvoudig en snel naartoe worden gekopieerd. Koop wel een USB-stick met grote opslagcapaciteit zodat er voldoende ruimte is om alle persoonlijke gegevens veilig te stellen!
 • Beschrijfbare DVD±R/DVD±RW
  DVD’s hebben een maximum opslagcapaciteit van 4 GB. Ondanks dat bestanden direct vanuit de Windows Verkenner op een DVD gebrand kunnen worden, is deze werkwijze vrij omslachtig. DVD’s zijn ook minder lang ‘houdbaar’ dan altijd werd aangenomen (zeker de B-merken) en daarnaast zijn ze maar een beperkt aantal keer overschrijfbaar.
 • Nog genoeg andere mogelijkheden…

 

Een geautomatiseerde back-up maken met SyncBackFree

Door het maken van back-ups met de synchronisatietool SyncBackFree (download:www.2brightsparks.com/download-syncbackfree.html) te automatiseren, kunnen de persoonlijke bestanden met slechts enkele muisklikken naar de externe schijf worden veiliggesteld. Lekker makkelijk en snel, dus geen redenen meer om er vanaf te zien!

Profielen aanmaken

De installatie van SyncBackFree is eenvoudig. Nadat het programma is opgestart, kan met de knop Nieuw links onderin het programmavenster direct een back-up/ synchronisatieprofiel worden aangemaakt. Geef een herkenbare profielnaam op (bijvoorbeeld “Mijn documenten”) en kies in het volgende venster bij voorkeur de optie Spiegel profiel (zodat lokaal verwijderde bestanden ook van de back-uplocatie worden verwijderd). Met de optie Back-up profiel blijven alle bestanden op de back-uplocatie behouden, ook al zijn ze lokaal reeds verwijderd. Niet erg praktisch wanneer de back-up ooit weer terug moet worden gezet, zie dan maar weer eens te achterhalen welke bestanden uit de back-up niet relevant meer zijn… Nadeel van de optie Spiegel profiel is wel dat óók per ongeluk verwijderde bestanden bij de eerstvolgende synchronisatie uit de back-up worden verwijderd!

Kiezen voor het maken van een back-up, kopie of synchronisatie profiel

SYNCHRONISATIEMOGELIJKHEDEN VAN SYNCBACKFREE

De optie Synchronisatie is alleen interessant wanneer de bestanden op twee computers met elkaar moeten worden gesynchroniseerd zodat beide PC’s de meest recente bestanden bevatten. SyncBackFree ziet zelf welk bestand vernieuwd is en waarschuwt zo nodig vooraf wanneer beide bestanden zijn aangepast. Een synchronisatieprofiel is met name handig wanneer vanaf verschillende computers aan dezelfde bestanden wordt gewerkt. Zelf maak ik in dergelijke gevallen liever gebruik van een online synchronisatietool als OneDrive of Dropbox, simpelweg omdat ze veel sneller werken.

 

Wordt gebruik gemaakt van een externe back-uplocatie dan kan via de knop Volgende een FTP-locatie worden opgegeven, anders kunnen met de knop Gereed direct de bron- en bestemmingsmap worden opgegeven; dit gaat het makkelijkst via de gele map-icoontjes links naast het invoerveld. In het voorbeeld is dat al gedaan: de lokale map met persoonlijke documenten staat hier op D:\Menno(de bron) en de back-uplocatie is L:\Menno (de bestemmingsmap op een externe schijf). De bestemmingsmap bestond overigens nog niet, doordat “Menno\” er handmatig aan toegevoegd is zal deze automatisch worden aangemaakt.

Syncrhonisatie/back-up profiel instellen

Met een klik op de knop OK is het profiel voor de geautomatiseerde back-up aangemaakt (er kan eventueel nog een simulatie worden uitgevoerd om te controleren of de instellingen juist zijn en om inzichtelijk te maken wat precies de gevolgen op bestandsniveau zijn). Op deze wijze kan voor elke veilig te stellen map (zie het overzicht van veilig te stellen gegevens aan het begin van deze pagina) een profiel worden aangemaakt: Koppel elke bronmap (op de interne schijf) aan een doelmap (op de back-uplocatie) en stel het profiel naar wens in.

Profielen beheren

Een aangemaakt profiel kan altijd weer worden aangepast of desnoods verwijderd. Selecteer daarvoor het betreffende profiel in het hoofdscherm en klik linksonder op de knop Wijzigen of Verwijderen. De knop Wijzig heropent het scherm voor het selecteren van de bron- en bestemmingsmap. Met de knoppen Submappen en bestanden kiezen en Filters wijzigen kunnen irrelevante submappen en bestanden desgewenst worden uitgesloten voor back-up. Vergeet tot slot niet een back-up van de aangemaakte profielen te maken door ze via Profiel(en)Profiel exporteren te exporteren naar de back-uplocatie. Ze kunnen dan altijd weer (via Profiel(en)Profiel importeren) worden hersteld.

De back-up uitvoeren

Selecteer de gewenste profielen (met de toetscombinatie CTRL-A worden alle profielen in één keer geselecteerd) en klik op de knop Uitvoeren, het programma begint nu met het analyseren van de verschillen tussen de bron- en bestemmingsmappen. Zodra alle data is ingelezen, toont SyncBackFree een scherm met de verschillen tussen de bestanden op de lokale schijf (bron) en de laatstgemaakte back-up (bestemming). Zijn de voorgestelde wijzigingen akkoord bevonden (wat meestal het geval is), klik dan op Met uitvoeren doorgaan.

Verschillen in bron en doel locatie

Zodra de back-up met succes is afgerond, geeft het hoofdvenster in de kolom Resultaat aan dat de back-up met succes is afgerond. In de kolom Laatst uitgevoerd staat het tijdstip waarop dit heeft plaatsgevonden.

TIP: Meldt SyncBackFree bij het maken van de back-up dat bestanden niet gekopieerd kunnen worden omdat ze door een ander programma bezet worden gehouden? Stel het profiel dan zo in dat probleemveroorzakende programma’s worden afgesloten voordat het profiel wordt uitgevoerd. Dit gaat via een rechter muisklik op het profiel, optie Wijzigen, onderdeel Uitgebreide instellingen, optie Programma’s automatisch afsluiten, knop Toevoegen en selecteer hier in de keuzebox de titel van het betreffende programma.

Het maken van back-ups agenderen

Het enige wat nu nog rest, is het agenderen van de back-up zodat er periodiek een back-up wordt gemaakt. De frequentie kan, op basis van de maximaal aanvaardbare risico’s, zelf worden bepaald (bijvoorbeeld de eerste van elke maand, elke vrijdagmiddag of elke dag). Activeren van de back-up kost slechts enkele handelingen en aangezien alleen gewijzigde bestanden worden gekopieerd, kost het maken van een back-up niet al te veel tijd.

SyncBackFree hoofdvenster

SYNCHRONISEREN NAAR EEN ONLINE OPSLAGLOCATIE

Als alternatief voor het back-uppen naar een externe schijf kan ook een van de vele online opslagdiensten zoals Dropbox, Microsoft OneDrive of Google Drive (met respectievelijk 2, 7 en 5 GB aan gratis opslagruimte) worden gebruikt. De lokaal opgeslagen persoonlijke gegevens worden dan automatisch gesynchroniseerd met de bestanden op de server. De meeste van deze diensten beschikken ook nog eens over een herstelfunctie waardoor per ongeluk verwijderde of overschreven bestanden eenvoudig kunnen worden hersteld. Daarnaast zijn de online opgeslagen bestanden ook nog eens vanaf verschillende apparaten te benaderen!

Nadeel van deze methode is wel dat direct in de lokale map van de online synchronisatiedienst moet worden gewerkt (bijvoorbeeld D:\Dropbox). Geef je er de voorkeur aan om de persoonlijke bestanden op hun oorspronkelijke locatie te laten staan (bijvoorbeeld in de map Mijn Documenten) maar wil je toch gebruik maken van de online opslagmogelijkheden dan kan SyncBackFree handig van pas komen. Door SyncBackFree als achtergrondproces volautomatisch (met een interval van bijvoorbeeld één uur) gewijzigde mappen en bestanden te laten kopiëren naar de map van de online synchronisatiedienst, worden deze alsnog automatisch gesynchroniseerd met de online opgeslagen gegevens. Deze procedure biedt een interessant alternatief voor vergelijkbare, veelal prijzige commerciële online back-updiensten.

 

Windows opnieuw installeren? Koop een nieuwe schijf en gebruik de oude als back-upschijf!

Bij een herinstallatie van Windows is het de overweging waard een grotere cq. snellere harde of SSD schijf te plaatsen. Hierdoor wordt Windows niet alleen aanzienlijk sneller, er is ook gelijk een back-up van alle persoonlijke gegevens (dat neemt een hoop werk uit handen, zeker wanneer er geen extra datapartitie was gemaakt waar de bestanden veilig naar waren weggeschreven). De oude schijf met belangrijke gegevens kan veilig apart worden gelegd terwijl Windows op de nieuwe schijf wordt geïnstalleerd (bij problemen kan altijd weer van deze oude schijf worden opgestart). Plaats na het afstellen van het systeem de oude schijf er tijdelijk weer bij zodat alle gegevens met de Windows Verkenner kunnen worden overgeplaatst. Bijkomend voordeel van deze handelswijze is dat het installeren van Windows veel minder tijd kost. De aanschaf van zo’n nieuwe schijf is dus al snel de moeite waard.

Wordt de oude schijf niet meer gebruikt dan kan deze net zo goed worden aangewend voor extra externe opslagcapaciteit. Plaats de interne schijf hiervoor in een externe USB-case. Deze procedure heeft meerdere voordelen: het installeren van Windows gaat veel sneller, de PC wordt sneller en krijgt meer opslagcapaciteit, de persoonlijke gegevens zijn gedurende het herinstalleren van Windows veiliggesteld en er komt meteen een externe schijf beschikbaar voor back-updoeleinden!

bronvermelding: schonepc.nl

Over de auteur

Computerhulp administrator